Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) (ya da son dönemlerde eş anlamlısı olan adı Otizm Spektrum Bozuklukları, OSB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Erken çocukluk döneminde başlayıp, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar ise gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve süreğen işlev bozukluklarına yol açabilmektedir.
1.Otizm
2.Rett Sendromu
3.Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
4.Asperger Sendromu
5.Atipik Otizm
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞUN GENEL ÖZELLİKLERİ
A- Sosyal etkileşimdeki yetersizlik.
1. Çevresindeki bireylerin farkında olmama.
2. Kendisinin rahat ve güvenli olabileceği ortamı seçme becerisinin olmaması.
3. Taklit davranışının yetersizliği ya da hiç olmaması.
4. Sosyal oyun davranışının yetersizliği ya da hiç olmaması.
5. Arkadaşlık ilişkilerindeki yetersizlik.

B- Dil, iletişim ve sembolik gelişimde normalden farklı olma.
1. Karşılıklı iletişimin olmaması.
2. Sözel olmayan normal dışı iletişimin kurulması.
3. Yaratıcılığın olmayışı.
4. Sözel dilin kullanımındaki farklılık.
5. Konuşmanın içeriği ve şeklinde normalden farklılık.
6. Karşılıklı dialog kurmada yetersizlik.

C- İlgilerinin ve ilgilenilen etkinliklerin sınırlı sayıda olması.
1. Stereotip (kendiliğinden başlayan ve tekrar edilen) hareketler sergileme.
2. Nesnelerin daha çok ayrıntılarıyla ilgilenme.
3. Çevredeki değişikliklere karşı tepki gösterme.
4. Günlük yaşamla ilgili alışkanlıkların değişimine karşı çıkma.
5. İlginin son derece sınırlı olması.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI
Bu program ile bireylerin;

1.İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,
2.Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,
3.Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,
4.İletişim becerilerini geliştirmeleri,
5.Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,
6.Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,
7.Akademik becerilerini geliştirmeleri,
8.Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

İletişim Formu

Bizimle iletişime geçebilirsiniz..

  Telefon

  • Telefon: (0266) 246 3 246
  • Cep: (0554) 569 2 262

  Adres

  • Paşa Alanı
  • Melih Kotanca Cd. No: 54
  • Karesi / Balıkesir

  Email

  • Mail: info@balikesirdilkonusma.com

  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore