Blog

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOCUKLAR

Bilindiği üzere Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs küresel ölçekte toplumsal bir olgu haline geldi. Toplumda panik ve korku havası uyandıran bu olgu beraberinde sosyolojik ve psikolojik değişimlere de neden olmuştur.

Bu durumdan en çok etkilenen guruplardan biri de şüphesiz okul öncesi dönem olarak değerlendirdiğimiz 7 yaş öncesi çocuklarımızdır. Hastalığın doğru anlatılması bu süreçte önem arz etmektedir. Çocuklar bu tür toplumsal olguları mental olarak sağlıklı bir şekilde değerlendiremezler. Dolayısıyla Salgın ve benzeri durumları çocuklara anlatırken yaş guruplarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mümkün olduğunca çocuklarımızı bu konulardan uzak tutmalıyız bunun mümkün olmadığı durumlarda size soru sorulduğunda bu süreci gereksiz ayrıntılara girmeden çocuğunuzun anlayabileceği seviyede anlatmak doğru olacaktır.. Eğitim sektörünün bu süreçte faal olarak verilmemesi sorumluluğu siz anne ve babalara yüklemiştir. 

Çocuklar anne ve babalarının yansımasıdır. Dolayısıyla kaygıyı anne ve babalarından alırlar. Ebeveynlerin sakin kalması ve bu sürecin doğal olduğunu izlenimini vermesi çocukları üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sebep olacaktır. Salgının gündemde olması ister istemez ebeveynlerin gerek kendi sağlıkları gerek yakın aile bireylerinin sağlıklarını düşünmelerine sebep olmakta ve böylelikle ruh hallerinde değişikliklere neden olabilmektedir. Bu durumun stres ile birlikte kaygının farkında olmadan çocuklara da yansıtıldığı görülmektedir. Bu bakımdan çocuklar için tranvatik sonuçlar doğabilmektedir. 

 Bu nokta da aileler Korona virüsü Çocuklara nasıl anlatmalı 

 Okul öncesi çocuklarda iletişim kurulurken güven verici cümleler seçilmeli. Çünkü bu yaş gurundaki çocukların güven ortamı oluşturulduğunda sakin ve uyumlu davranışlar sergilediği bilinmekte. Örneğin: Çocuğun boy seviyesine inip (diz üzerine çökülebilir) “Etrafımızda hasta olan insanları görebilirsin ama biz kendimize dikkat ediyoruz maskemizi takıyoruz,ellerimizi yıkıyoruz o yüzden biz iyi olacağız” gibi açıklamalar yeterli olacaktı. Bu bağlamda maske-mesafe gibi durumlarla birlikte kişisel hijyen anlatılarak çocuğun kendisini güvende hissetmesi sağlanabilir. Bu bilgiler çocuklarla paylaşılırken görsel açıdan video ve resimlerle desteklenmesi doğru olacaktır. Unutulmamalıdır ki bu yaş gurubundaki çocuklar gördüğü duyduğu her şeyi kaydederler. Ben merkezcidirler ve kurulan cümlelerin kendileriyle ilgili olduğuna dair düşüncelere kapılabilirler.Dolayısıyla ebeveynlerin çocukların yanında konuşurken kurdukları cümlelere dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Hayal dünyalarının geniş olduklarını kurulan olumsuz bir cümlenin onlar için korkunç bir senaryoya dönüşebileceği unutulmamalıdır. 

Psikolojik Danışman
Yıldırım GÜNDÜZ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.